Tìm kiếm "gạch block xây nhà có được không"

Sử dụng gạch block xây nhà có được không?